Нийгмийн хамгаалал
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалууд: Доорх мэдээллийн дагуу материалаа бүрдүүлсэн бол хороо дүүргийн хэлтэстээ хандана уу     Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх       материалууд   Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ   “Нийгмийн халамж” гэж эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, ...
Дэлгэрэнгүй
Тэгш хамруулах боловсрол
    1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх үйлчилгээний страндарт ЭНДЭЭС ТАТНА УУ  2 Тэгш хамруулах журам ТАТАХ БОЛ ЭНД ДАРЖ ТАТНА УУ. 3 Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө ТАТАХ БОЛ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ. 4 Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжийн талаарх мэ...
Дэлгэрэнгүй
Дэд бүтэц, мэдээллийн хүртээмж
Хууль,Эрх зүй № Холбоос 1 "БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ" хуулийн хавсралт 6 "ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АМЬДРАХ ОРЧНЫ ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОХ ДҮРЭМ"     Стандарт № Холбоосууд 1 MNS 6055-2009 Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлий...
Дэлгэрэнгүй