Дэд бүтэц, мэдээллийн хүртээмж
      Стандарт № Холбоосууд 1 MNS 6055-2009 Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин 2 MNS 6056-2009 Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар 3 Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, олон нийтийн үйлчилгээний газруу...
Дэлгэрэнгүй