Худалдан авах ажиллагаа
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА   Огноо:  2020.04.08 Төсөл сонгон шалгаруулалтын  нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлогт нийцүүлсэн байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт Төсөл сонгон шалгаруулалтын  дугаар: ХБХХЕГ/20200408/ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь Хөгжлийн бэрхшээл...
Дэлгэрэнгүй
Шилэн данс мэдээлэл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын шилэн данс харах бол энд дарна уу  ...
Дэлгэрэнгүй
Оны шилдэг шалгаруулах журам
Оны шилдэг шалгаруулах журам линк: c7d3d-shildeg-shalgarulah-zhuram.pdf
Дэлгэрэнгүй
шилэн данс
https://shilendans.gov.mn/organization/5049
Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлог хэрэгцээнд нь нийцсэн тусгайлсан ажлын байр бий болгох аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ОНЦЛОГ хэрэгцээнд НЬ НИЙЦСЭН ТУСГАЙЛСАН АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ төслийн баримт бичиг Линк: 61d1c-barimt-bichig-2022-09-06.pdf ...
Дэлгэрэнгүй
2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан Линк: 68c46-2022.pdf
Дэлгэрэнгүй
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР   № Дотоод нэгж Албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Хариуцсан асуудал Орон тоо 1 Хөгжил, нийгмийн оролцооны газар Гүйцэтгэх ...
Дэлгэрэнгүй