Худалдан авах ажиллагаа
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА   Огноо:  2020.04.08 Төсөл сонгон шалгаруулалтын  нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлогт нийцүүлсэн байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт Төсөл сонгон шалгаруулалтын  дугаар: ХБХХЕГ/20200408/ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь Хөгжлийн бэрхшээл...
Дэлгэрэнгүй
Шилэн данс
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын шилэн данс харах бол энд дарна уу  ...
Дэлгэрэнгүй
Оны шилдэг шалгаруулах журам
Оны шилдэг шалгаруулах журам линк: c7d3d-shildeg-shalgarulah-zhuram.pdf
Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
Огноо:  2022.03.04 Төсөл сонгон шалгаруулалтын нэр: “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлог хэрэгцээнд нь нийцсэн тусгайлсан ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан  санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт Төсөл сонгон шалгаруулалтын  дугаар: ХБХХЕГ/20220304/ Хөгжлийн бэрхш...
Дэлгэрэнгүй
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Зорилго Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөр эрхлэх, хувиараа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, тэдгээрийн онцлог хэрэгцээнд нь нийцсэн тусгайлсан ажлын байр бий болгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангахад ажил олгогчийг дэмжихэд хөтөлбөрийн зорилго нь оршино. Хоёр. Хамрах хүрээ Хөг...
Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны дадлагажуулагчийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулах зарлал
2022.08.30 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11–ний өдрийн 1 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан  ”Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 4.1 дахь заалт, Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/116 тоот Ажлы...
Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
      ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА   Огноо:  2022.09.06 Төсөл сонгон шалгаруулалтын нэр: “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлог хэрэгцээнд нь нийцсэн тусгайлсан ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан  санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт Төсөл сонгон...
Дэлгэрэнгүй
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  Хөтөлбөр: 6af6b-udirdamj_final_2023.02.20_last-1-3-.pdf ...
Дэлгэрэнгүй