МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН СТАТИСТИК, ТОО БАРИМТ, 2018 он Үзэх бол энд дарна уу 
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН СТАТИСТИК, ТОО БАРИМТ, 2019 он Үзэх бол энд дарна уу 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын харьяа байгууллагуудын статистик мэдээ (Хагас жил) Үзэх бол энд дарна уу 
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН СТАТИСТИК, ТОО БАРИМТ, аймаг сум нийслэл Үзэх бол энд дарна уу 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН СТАТИСТИК, ТОО БАРИМТ, 2020 он

Play Pause Stop 10 seconds