Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
"Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр" ҮЗЭХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ Линк: https://legalinfo.mn/mn/detail/15586  
Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө
"Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө" ҮЗЭХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ https://mlsp.gov.mn/uploads/files/Book_hnh_strategi_tuluvlult.pdf
Дэлгэрэнгүй