Даргын мэндчилгээ

 

Бүх хүнд мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэхээр зорьж байгаа манай хуудаснаа тухлан саатсан иргэд  Та бүхэнтэй байгууллагынхаа цахим хуудсаар дамжуулан мэндчилж байна.

     Монгол Улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах НҮБ-ын конвенц, түүний нэмэлт протоколд 2009 онд нэгдэн орсон. Тус конвенцийн үзэл баримтлалд тулгуурлан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг боловсруулж УИХ-аас 2016 онд баталсан. Уг хуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, салбар дундын уялдаа холбоог хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэсний хэмжээнд ажиллах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага байгуулахаар хуульчилсан. Энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 56 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2018 оны 250 дугаар тогтоол, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/233 дугаар тушаалаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар байгуулагдан үндсэн дөрвөн газар, нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн билээ.

     Цаашдаа бид иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсож, тэдэнд тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэж, боловсролыг тэгш хүртээж, дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, сайн туршлага, үлгэр дуурайллыг алдаршуулан түгээх, нийгмийг сайн сайхан, эерэг хандлагад уриалах олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Үүнд та бүхний оролцоо, дэмжлэг, зөвлөгөө нэн чухал билээ.

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЭЭЛТЭЙ НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА  Ц.НЯМСҮРЭН